Nationale show 2024

image

Nationale show 2024Voorprogramma nationale show 2024

 Beste Welsh vrienden,

De nationale show 2024 gaat deze keer door op een nieuwe locatie in de Vlaanders, met name bij Manège Heidebos, Heide 40, 9968 Assenede.  Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar en ligt vlakbij de autosnelweg.   Er zijn eveneens stallen ter beschikking om te huren, indien gewenst. Indien goed weer, zal de keuring georganiseerd worden op de buitenpiste. Bij slecht weer zal het binnen doorgaan. Er is ruim voldoende parking; ’s morgens zullen er boterkoeken zijn in de cafetaria en ’s middags kunnen de mensen een hamburger  nuttigen.  In 2024 gaat onze nationale show door op zondag 1 september 2024.  We starten omstreeks 09.00 u.

Ook deze keer zal de jury voor de nationale show een Europees jurylid zijn : Dhr. Jakob Kristoffer Larsen , Fjordglimt Stud, vanuit Denemarken, welke reeds een aantal jaren Welsh A,B,C en D fokt.

Deze wedstrijd staat open voor alle Welsh pony’s en Cobs, ingeschreven in ons Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek, toebehorend aan personen die in Europa verblijven.  Men dient echter lid te zijn van Welsh Belgium  en de deelnemende pony’s dienen ten laatste op 10 juni  2024 te zijn ingeschreven in ons stamboek om te mogen deelnemen aan onze Nationale Welsh Pony & Cob Show .  Om te kunnen deelnemen aan de Nationale show dienen de hengsten van  4 jaar en ouder  goedgekeurd te zijn voor publieke dekking.

LET OP ! OOK DIT JAAR ZULLEN DE RUINEN GESPLITST WORDEN VAN DE KLAS VAN DE MERRIES.

Prijzentafel :

Voor iedere klaswinnaar is er een mooie rozet voorzien; alsook voor iedere sectie kampioen, de reserve sectie kampioen, de jeugd- en reserve jeugdkampioen, de dagkampioen- en reserve dagkampioen een mooie beker of aandenken.  De beste Belgische gefokte pony van de dag mag een heel mooie wisselbeker in ontvangst nemen.

Indeling der klassen : per sectie.

Voormiddag : jeugd sectie A, B,C,D en Part Bred. Jaarlingen, 2-jarigen, 3-jarigen, gebruiksklassen.

Pauze van ongeveer 1 uur.

Namiddag :

-          Merries ouder dan 3 jaar

-          Veulens min. 3 weken; ze dienen aan de teugel te worden voorgesteld.

-          Hengsten ouder dan 3 jaar

-          Seniorenklas van welsh pony’s en cobs vanaf 20 jaar.

NIEUW ! NIEUW ! Er zal voor elke sectie een klas worden toegevoegd waaraan ALLEEN Belgisch gefokte welsh pony’s en cobs kunnen deelnemen die nog in eigendom zijn van hun fokker.  De winnaars van deze klassen zullen het bedrag van 25 euro krijgen in het jaar 2024.

Algemene kampioenschappen :

Per sectie : kampioen & reserve kampioen

Alg. jeugdkampioen & reserve : tussen de winnaars van de rubrieken jaarlingen, 2-jarigen, 3-jarigen van de secties A, B, C, D en Part Bred.

 Algemeen dagkampioen & Reserve : tussen de winnaars van de sectie en reserve sectiekampioenschappen, alg. jeugd- en reserve jeugd.

Foal championship.

Gebruiksklassen :

-          Leading rein

-          First Ridden (volgens Engelse regels)

-          Bereden klassen : voor pony’s van – 1.37 m en + 1.37 m, bereden C en D

-          Aangespannen klas voor enkelspan en dubbelspan.

Performance championship

Best Young Handler (tot 16 jaar) gratis inschrijven op voorhand, in deze rubriek zijn GEEN HENGSTEN TOEGELATEN.

Sluitingsdatum  :  4 augustus 2024
Inschrijvingsgeld : Dit bedraagt slechts 15 euro per pony aan de hand, alsook voor de gebruiksklassen. Indien een pony in twee klassen is ingeschreven, is de tweede klas gratis.  Vanaf deelname in de derde klas,betaalt de eigenaar  5 euro extra. Let op! Iedere deelnemer krijgt zijn catalogus gratis !

Te storten op rekeningnummer :BE10 3630 4691 5304

Inschrijving : Door middel van een kopie van het stamboekbewijs en inschrijvingsbewijs, alsook bevestiging van identificatie met vermelding ‘nationale show’ te sturen naar het secretariaat Welsh Belgium, A. Aerts, Slameuterstraat 43, 2580 Putte (België).

Laattijdige inschrijvingen kunnen niet meer aangenomen worden.

Catalogus : deze is ter plaatse ter beschikking op het secretariaat.

De inrichters behouden zich het recht wijzigingen aan te brengen.

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

 

Volgende wisselbekers zijn ter beschikking gesteld voor de nationale show :

Sectie A  : Dhr. Michaël De Bondt, stal Bondthuys

Sectie B : Fam. BlÜmle, Redflower stud (D)

Sectie D : H. Spiekermann, Aleanto stud (D)

Overall supreme champion : Mr. & Mrs. Harris, Pennal stud (Wales)