DNA

DNA - geprikte veulens

 DNA-bepaling van  geprikte veulens als controle van de afstamming !
Volgens de Europese richtlijnen zijn we verplicht om 2/100 veulens te prikken bij registratie als controle op correctheid van afstamming aan de hand van DNA-bepaling.
Aangezien we er willen op toezien dat er zich niemand geviseerd voelt, heeft het Bestuur van Welsh Belgium beslist dat de veulens, waarvan de veulenberichten toekomen op het secretariaat van Welsh Belgium, met name het 5de en het  15de veulen, geprikt zijn voor bepaling van DNA. Hiervoor dient alleen de dierenarts haren te trekken of bloed te nemen van het veulen en van de moeder (aangezien DNA van de vader al bekend is bij het stamboek), zodat Welsh Belgium van dat veulen door het aangeduide labo te Aalst , de afstamming van het veulen kunnen laten controleren na bepaling van DNA.  Het stamboek verwittigt de dierenarts zelf dat hij bij de fokker het bloed van het veulen en van de moeder dient gaan af te nemen. De kosten vallen ten laste van ons stamboek.

Maatregelen !

Indien de afstamming van het geprikte veulen niet overeenstemt met de aangegeven informatie van vader en moeder zoals op de dekbon, zal het lid een boete van 300 euro dienen te betalen aan het stamboek en de nieuwe kosten voor de bepaling van DNA van de nieuw aangeduide vader te betalen. Pas nadat deze afstamming is aangetoond door het labo Mediclab te Aalst,  zal het veulen worden geregistreerd bij Welsh Belgium.