Foktechnische reglement

Foktechnisch Reglement voor Welsh Belgium

Nieuwe foktechnisch Reglement voor Welsh Belgium volgens Fokkerijverordening EU 2016/1012 vanaf 1 november 2018

1.informatie over de stamboekvereniging

1.   naam van de stamboekvereniging en adres hoofdkantoor
Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek vzw, verkort Welsh Belgium vzw.  Het adres van de maatschappelijke zetel is Slameuterstraat 43, 2580 Putte.

2.   rechtspersoonlijkheid
VZW, zie kopie statuten in bijlage.

3.   personeel, geschikte faciliteiten en apparatuur

A: Raad van bestuur
Voorzitter : Dhr. Etienne De Sutter
secretaris: Anita Aerts-Thys, gemachtigd om zoötechnische certificaten voor Welsh pony’s en Cobs uit te reiken en te ondertekenen. Anita Aerts voert de stamboekadministratie uit.
Penningmeester : Hilde Frissen-Van Wilderode  (alsook lay-out welsh magazine + webmaster)
Ondervoorzitter : Marc Aerts
Bestuursleden  : Freddy Bellefroid
                             Jean De Schutter
                             Paul Gysemans
                             Alfons Beutels

De Raad van Bestuur kan wijzigen volgens de statuten (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en bestuursleden).

B: Vrijwillige medewerkers
Vrijwilliger voor ondersteuning secretariaat : Marina Gypen
Vrijwillige juridische bijstand : Stijn Aerts
Vrijwillige vertalingen (Frans)  Welsh blad : André Moulin

C: Geschikte faciliteiten en apparatuur
Welsh Belgium gebruikt het FALCOO- programma (stamboekprogramma voorzien door Paardenpunt Vlaanderen) voor haar stamboekadministratie en beschikt over de link met Horse ID om de stamboekadministratie correct en wettelijk uit te voeren. Welsh Belgium is ook voorzien van de nodige logistieke ondersteuning om de stamboekadministratie uit te voeren.

D. Personen die het prestatieonderzoek uitvoeren :
Belgische juryleden :
* Mr. R. Ducatelle, Lozerstraat 1, 9790 WORTEGEM-PETEGEM  Tel.055/31.73.80
* Mr. S. Godeau, Avenue Trigolet 50, 1401 BAULERS Tel. 067/22.02.74
* Mr. E De Sutter, Hullekenstraat 3, 9200 DENDERMONDE Tel. 0475/69.53.73
* Mrs. A. Aerts, Slameuterstraat 43, 2580 PUTTE Tel. 015/76.01.08          
* Mr. Danny Daelemans, F.Leroystraat 2A, 2870 PUURS (Liezele) Tel. 03/899.35.87     
* Dhr. Frans Peeters, Essensteenweg 76, 2920 Kalmthout 
* Dhr. Marc Aerts, Slameuterstraat 43, 2580 PUTTE Tel. 015/76.01.08
De Belgische juryleden zijn niet bevoegd om veterinaire keuringen uit te voeren, behoudens wanneer deze dierenarts zijn.

E. Procedure tot de benoeming Belgische juryleden :
Schriftelijk examen (kennis van de Welsh pony’s en Cobs, alsook de reglementen van Welsh Belgium). 
Praktische proef van het jureren van Welsh pony’s, examinatoren : Prof. R. Ducatelle (dierenarts)  en Dhr. S. Godeau (hoefsmid).
De Raad van Bestuur en de examinatoren zullen in gezamenlijk overleg beslissen of de kandidaten al dan niet worden toegevoegd aan de lijst van de Belgische juryleden.
PS. De Raad van Bestuur beslist wanneer het nodig is om nieuwe examens uit te schrijven voor kandidaat juryleden van Welsh Belgium. Indien de examinatoren voor de praktische proef niet beschikbaar zijn, behoudt de Raad van Bestuur het recht voor om andere personen aan te duiden.
De Raad van Bestuur kan voor het jureren van de Welsh keuringen en het prestatieonderzoek buitenlandse juryleden aanduiden. 

F. Prestatieonderzoek premiums, predikaten moeder – en vaderdier, special medals (golden, silver, bronze )
Aangezien Welsh Belgium de kwaliteit van de fokhengsten wil verhogen en erkennen, zullen er op onze keuringen premium rozetten worden uitgereikt aan de dekhengsten vanaf de leeftijd van 4 jaar. Welsh Belgium wil een duidelijke onderscheiding van kwaliteitshengsten. Dit is ook een stimulans om met uw hengsten naar de keuringen te gaan om daar deze onderscheiding te bekomen.
Tevens heeft Welsh Belgium ook een reglement uitgewerkt zodat een hengst of merrie kan worden erkend als vader- of moederdier.
a) Premiums bij hengsten :
De hengsten, ingeschreven bij Welsh Belgium, die 4 jaar oud zijn of ouder,  kunnen een premium bekomen op de keuringen, georganiseerd door onze stamboekvereniging. De juryleden zullen deze premium al dan niet toekennen op de keuringen.  Het jurylid beslist of deze hengst premiewaardig is als de hengst volgens het jurylid over voldoende kwaliteit beschikt qua exterieur om zijn kwaliteiten te vererven als dekhengst.  Indien het jurylid de hengst premiewaardig vindt, zal hij de speciaal voorziene rozet uitreiken als bewijs hiervan.  Vanaf 2019 zullen deze premiums worden bijgehouden in een database op het secretariaat van Welsh Belgium.
b) Golden medal, Silver medal,  bronze medal (voor merries en hengsten,ongeacht hun leeftijd ).
Op de keuringen van Welsh Belgium kunnen de juryleden Golden, Silver of Bronze medals uitreiken aan merries en hengsten die over voldoende kwaliteit beschikken qua exterieur als Welsh pony. Deze medals zullen uitgereikt worden tijdens het sectiekampioenschap. Deze drie medals kunnen uitgereikt worden in de klassen aan de hand en eveneens aan de gebruikspony’s in hun desbetreffende ‘performance championship’.  Vanaf 2019 zal er een database bijgehouden worden van de welsh pony’s die bij Welsh Belgium geregistreerd zijn, die deze medailles hebben ontvangen.
 
c) Reglement erkend VADER- en MOEDERDIER
De eigenaar van de hengst of merrie dient werkend lid te zijn van Welsh Belgium.
De betreffende hengst of merrie dient ingeschreven te zijn in het Belgisch Welsh Pony en Cob stamboek.
De hengst dient goedgekeurd te zijn voor het Belgisch Welsh Pony en Cob  stamboek.
Alle afstammelingen dienen ingeschreven te zijn in het Belgisch Welsh Pony en Cob stamboek.
Men dient 3 verschillende afstammelingen (geen veulens toegelaten) op te geven die elk een van de volgende overwinningen hebben behaald:
Een product dient sectie of reserve sectiekampioen, algemeen youngstock of reserve youngstock te zijn geweest op de Nationale Show.
Een product dient op een buitenlandse show eveneens sectie- of reserve sectiekampioen, algemeen youngstock of reserve youngstock te zijn geweest.
Een product dient sectie- of reserve sectiekampioen, algemeen youngstock of reserve youngstock te zijn geweest op een andere Belgische Welsh Pony & Cob Show.
Men dient dit schriftelijk aan te vragen op het secretariaat van Welsh Belgium en 62.00 euro te storten op rekening nr. BE59000018209526 met vermelding “Erkend dier”.  Bij de schriftelijke aanvraag zal men opgave doen van de afstammelingen met hun stamboeknummer, alsook de show en datum van het behaalde resultaat van deze pony’s.
Een erkend vader- of moederdier zal worden vermeld in het Welsh Belgium blad en de eigenaar zal een certificaat ontvangen waarop dit wordt bevestigd.
Opgelet: Deelname aan wedstrijden en shows worden niet bestempeld als fokkerij-activiteit zoals geregeld in de definitie van fokprogramma, zelfs als de resultaten van de wedstrijd of de show in een datasysteem ingebracht worden. MAAR vanaf het moment dat de resultaten gebruikt worden om selectie van dieren uit te voeren (vb. een hengstenkeuring) is er sprake van een activiteit die valt onder het fokprogramma en is er sprake van een uitbreiding van het geografisch gebied.

4. Afstammingscontroles bij Welsh pony’s en Cobs
A. De afstammingscontrole gebeurt aan de hand van DNA onderzoek door afname van        een bloedstaal(bij voorkeur)of haarstaal door een erkende dierenarts. De bloedstalen voor Welsh Belgium worden onderzocht bij Zoölyx,Zonnestraat 3, 9300 Aalst.
Aangezien we er willen op toezien dat zich niemand geviseerd voelt, heeft het Bestuur van Welsh Belgium beslist dat het veulen, waarvan het veulenbericht op het secretariaat toekomt als 5de en als 15de, geprikt wordt voor bepaling van DNA.  Hiervoor dient alleen de dierenarts het bloedstaal te nemen of haren te trekken zodat wij van dat veulen het DNA-patroon kunnen laten bepalen. Het stamboeksecretariaat stuurt een brief en de documenten voor het labo naar de desbetreffende dierenarts, die door de fokker is aangeduid om de identificatie uit te voeren.  Indien blijkt dat de afstamming van het geprikte veulen niet overeenstemt met de aangegeven informatie van moeder en vader zoals op de dekbon, zal het lid een boete van 500 euro dienen te betalen en de nieuwe kosten voor de bepaling van DNA van de nieuwe aangeduide vader eveneens voor zijn rekening te nemen. Pas nadat de afstamming is aangetoond door het labo, zal het veulen worden geregistreerd bij Welsh Belgium.
Let op !  Welsh Belgium houdt zich het recht voor om nog andere willekeurige afstammingscontroles uit te voeren !

B.Indien een Welsh pony of Cob over een identificatiedocument ( paspoort) beschikt en later blijkt dat de afstamming, vermeld in het identificatiedocument (paspoort) niet correct is of voorwaarden tot registratie geschonden zijn (vb. geen correcte deklicentie), heeft de Raad van Bestuur het recht om deze  pony, alsook zijn afstammelingen, te schrappen uit zijn registers.

5. Huishoudelijk reglement
Zie kopie intern reglement en showreglement in bijlage.

 II informatie voor de goedkeuring van een fokprogramma
1. het betreft het fokprogramma van het dochterstamboek van een ras
Welsh Belgium houdt het dochterstamboek bij van The Welsh Pony & Cob Society in Wales, Bronaeron, Felinfach, Lampeter, Ceredigion SA48 8AG, Wales. Tel. 004 (01570) 471754; mailadres : info@wpcs.uk.com, website : www.wpcs.uk.com
Al onze reglementen en de statuten zijn terug te vinden op onze website van Welsh Belgium vzw, nl. www.welshbelgium.be

2. Procedure voor wijzigingen aan het foktechnisch reglement
Eventuele wijzigingen worden op de agenda geplaatst van de vergadering van de Raad van Bestuur en besproken. Na akkoord van de Raad van Bestuur worden deze aangepast.

3. het fokdoel
Het fokprogramma streeft na :
a) de verbetering van het ras
b) de instandhouding van het ras
c) een combinatie van a) en b)
Zie ook artikel 3 in de statuten van Welsh Belgium.

4. de naam van het ras
Kenmerken van de Welsh pony :
De Welsh pony vindt zijn oorsprong in de bergen van Wales en kenmerkt zich door de adel in het hoofd en het lichaam, gepaard gaande met het ‘Welsh’ charisma.  De Welsh pony is sterk, krachtig, levendig en is werkwillig, zodat alle secties graag worden ingezet voor de sport, zowel bereden als aangespannNiet meer dan 121,9 cm (12,0 hands)

Sectie A van het stamboek
Algemeen karakter: Hard, pittig en ponyachtig
Kleur: Elke kleur, behalve platenbont.
Hoofd: Klein, strak gesneden, goed geplaatst en spits toelopend naar de snuit
Ogen: Bol en stoutmoedig
Oren: Goed geplaatst, klein en puntig, goed op het hoofd, proportioneel dicht  bij mekaar.
Neusgaten: prominent en open
Kaken en keel: Goed afgetekend en fijn uitgesneden, met voldoende ruimte onder de kaakuitsnijding.
Hals: Lang, goed gedragen en redelijk rank bij merries, maar neiging tot zwaardere manenkam bij volwassen hengsten
Schouders: Lang en schuin naar achter liggend. Schoft redelijk fijn, maar niet te scherp. De opperarm moet steil zijn zodat het voorbeen niet te ver onder het lichaam staat .
De voorbenen: In het vierkant geplaatst en correct zijn, vrij in de ellebogen en lange, sterke onderarm, goed ontwikkelde voorknie, kort platte pijpen onder de voorknie, koten zijn evenredig schuin en                               lang,  de voeten goed en gelijk gevormd, rond en hard.
Rug en lendenen: Gespierd, sterk en goed gekoppeld
Borst (omtrek): Diep
Ribben: Goed gewelfd
Achterhand: Lang en fijn, niet hoekig of kort. Staartinplant is hoog.  De staart wordt vrolijk en goed gedragen.
Achterbenen: De spronggewrichten van de achterbenen moeten groot, plat en droog zijn met duidelijk afgetekende hakken.  Ze mogen niet naar binnen of niet naar buiten gericht zijn.  Het achterbeen                            mag niet gebogen zijn en de hak mag niet achter een lijn staan die loopt van de zitbeenknobbel naar de kogel. De koten zijn evenredig schuin en lang; de voeten goed en gelijk van vorm,                            rond en hard.   
Beweging: De beweging is actief, vrij en recht vanuit de schouder, vooruit grijpend met veel buiging in de spronggewrichten, recht en krachtig onder het lichaam gebracht. 

De Welsh Pony Sectie B  :
Niet groter dan 137,2 cm (13,2 hands)
Sectie B van het stamboek
De algemene beschrijving van pony's in sectie "A" van het stamboek is van toepassing op die in sectie "B", maar meer in het bijzonder zal de sectie "B" -pony worden beschreven als een rijpony, met kwaliteit, rijtypische bewegingen, voldoende bot en massa, stevige bouw met ponyuitstraling. Het algemeen voorkomen is hard en moedig.
Algemeen karakter: Hard, pittig en ponyachtig
Kleur: Elke kleur, behalve platenbont.
Hoofd: Klein, strak gesneden, goed geplaatst en spits toelopend naar de snuit
Ogen: Bol en stoutmoedig
Oren: Goed geplaatst, klein en puntig, goed op het hoofd, proportioneel dicht  bij mekaar.
Neusgaten: Prominent en open
Kaken en keel: Goed afgetekend en fijn uitgesneden, met voldoende ruimte onder de kaakuitsnijding.
Hals: Lang, goed gedragen en redelijk rank bij merries, maar neiging tot zwaardere manenkam bij volwassen hengsten
Schouders: Lang en schuin naar achter liggend. Schoft redelijk fijn, maar niet te scherp. De opperarm moet steil zijn zodat het voorbeen niet te ver onder het lichaam staat .
De voorbenen: In het vierkant geplaatst en correct zijn, vrij in de ellebogen en lange, sterke onderarm, goed ontwikkelde voorknie, kort platte pijpen onder de voorknie, koten zijn evenredig schuin en  lang,  de voeten goed en gelijk gevormd, rond en hard.
Rug en lendenen: Gespierd, sterk en goed gekoppeld
Borst (omtrek): Diep
Ribben: Goed gewelfd
Achterhand (croupe): Lang en fijn, niet hoekig of kort. Staartinplant is hoog. De staart wordt vrolijk en goed gedragen.
Achterbenen: De spronggewrichten van de achterbenen moeten groot, plat en droog zijn met duidelijk afgetekende hakken.  Ze mogen niet naar binnen of niet naar buiten gericht zijn.  Het achterbeen    mag niet gebogen zijn en de hak mag mag niet achter een lijn staan die loopt van de zitbeenknobbel naar de kogel. De koten zijn evenredig schuin en lang; de voeten goed en gelijk van vorm, rond en hard.   
Beweging: De beweging is actief, vrij en recht vanuit de schouder, vooruit grijpend met veel buiging in de spronggewrichten, recht en krachtig onder het lichaam gebracht. 

Welsh Sectie C - Welsh pony van het Cob type
Niet groter dan 137,2 cm (13,2 hands)
Sectie C van het stamboek
De Welsh Pony van Cob Type, sectie C, is de sterkere tegenhanger van de Welsh Pony (sectie B), maar met Cob-bloed.
Hun werkelijke waarde als dier met een tweeledig doel(bereden als aangespannen) is de afgelopen jaren volledig gerealiseerd en hun aantal is overeenkomstig toegenomen.
Ze zijn actief, stevig en robuust en ideaal voor zowel volwassenen als kinderen.
Zoals alle Welsh-rassen zijn het natuurlijke springers en ze blinken ook uit in harnas (aangespannen) - er zijn feitelijk maar weinig dingen waarvoor ze niet gebruikt kunnen worden.
Alle kleuren zijn toegestaan behalve platenbont.
Het hoofd heeft veel kwaliteit en ponyuitstraling.
De ogen zijn groot, moedig, uitstekend en wijd uit elkaar geplaatst.
De oren zijn fijn en goed geplaatst.
De hals is lang en goed gedragen, redelijk slank bij merries, maar neiging tot een zware manenkam bij volwassen hengsten.
De schouders zijn sterk, maar schuin naar achteren liggend.
De voorbenen zijn vierkant gesteld en vrij in de ellebogen met een lange, sterke onderarm.
De knieën zijn goed ontwikkeld en daaronder een overvloed aan bot.
De koten zijn evenredig schuin en lang en de voeten goedgevormd met harde hoeven.

In natuurlijke staat is een redelijke hoeveelheid zijdeachtig behang toegestaan, maar grof draderig haar is absoluut bezwaarlijk.
De rug en lendenen zijn gespierd, sterk verbonden, diep en goed gesloten.
De achterhand is lang en sterk, een hoekig of afhangend kruis is bezwaarlijk en de staart is goed aangezet. De achterbenen zijn sterk met gespierde schenkel, de spronggewrichten zijn groot, plat en droog met duidelijk afgetekende hakken, die niet naar binnen of naar buiten gesteld mogen zijn.
De achterbenen mogen niet te gebogen zijn. De hak mag niet achter een lijn staan die van de zitbeenknobbel naar beneden loopt naar de kogel.
De bewegingen zijn vrij, correct en krachtig. In draf moet de knie gebogen worden en het hele voorbeen moet recht vanuit de schouder zo ver mogelijk gestrekt worden met veel buiging in de spronggewrichten, recht en krachtig onder het lichaam gebracht.

Welsh Sectie D – Welsh Cob :
Minimum  137,2 cm (+13,2 hands), geen hoogtelimiet .
Sectie D van het stamboek
Goed omschreven als "het beste rijdier en aangespannen dier in de wereld", is de Welsh Cob geëvolueerd gedurende vele eeuwen voor zijn moed, volgzaamheid en uithoudingsvermogen.
Het algemene karakter is de belichaming van kracht, hardheid en behendigheid. Het hoofd vertoont veel kwaliteit met Pony-karakter: grote en bolle ogen, een breed voorhoofd en fijne, goed geplaatste oren. Het lichaam moet diep zijn, op sterke ledematen.  De knieën zijn goed ontwikkeld en daaronder een overvloed aan plat  bot.  De beweging moet recht, vrij en krachtig zijn, de knieën moeten worden gebogen en dan moet het gehele voorbeen van de schouders zo ver mogelijk in alle stappen worden uitgestrekt, waarbij de hakken goed gebogen zijn en een krachtig hefboomeffect hebben.
De Welsh Cob is een goede jager en een meest bekwame gebruikspony in alle competitieve sporten. De afgelopen jaren hebben ze veel succes gehad in de internationale aangespannen wereld. Hun capaciteiten in alle sferen worden nu volledig erkend over de hele wereld.
Algemeen karakter: Sterk,hard en actief, met ponykarakter en zoveel mogelijk massa
Kleur: Elke kleur, behalve platenbont.
Hoofd: Vol kwaliteit en pony karakter. Een grof hoofd en een ramshoofd zijn het meest verwerpelijk
Ogen: Groot en bol en ver uit elkaar geplaatst
Oren: Fijn en goed geplaatst
Hals: Lang en goed gedragen. Redelijk rank bij merries, maar geneigd tot zware manenkam bij volwassen hengsten
Schouders: Sterk en schuin naar achter liggend.
De voorbenen: De voorbenen zijn vierkant gesteld en vrij in de ellebogen met een lange, sterke onderarm.
De knieën zijn goed ontwikkeld en daaronder een overvloed aan bot.
De koten zijn evenredig schuin en lang en de voeten goedgevormd met harde hoeven. In natuurlijke staat is een redelijke hoeveelheid zijdeachtig behang toegestaan, maar grof draderig haar is absoluut bezwaarlijk.
Middenhand: Rug en lendenen, gespierd, sterk en goed gekoppeld, diep en goed gesloten.
Acherhand: De croupe is lang en sterk, een hoekig of afhangend kruis is bezwaarlijk en de staart is goed aangezet.
Achterbenen: De achterbenen zijn sterk en gespierd. Het spronggewricht  is groot, plat en droog met duidelijk afgetekende hakken, die niet naar binnen of naar buiten gesteld mogen zijn. De achterbenen mogen niet te gebogen zijn. De hak mag niet achter een lijn staan die van de zitbeenknobbel naar beneden loopt naar de kogel.  De voeten moeten goed gevormd zijn. De hoeven moeten hard zijn.
Beweging : De bewegingen zijn vrij, correct en krachtig. In draf moet de knie gebogen worden en het hele voorbeen moet recht vanuit de schouder zo ver mogelijk gestrekt worden met veel buiging in de    spronggewrichten, recht en krachtig onder het lichaam gebracht. 

Welsh Sectie Part Breds – (minimum 12,50% Welsh bloed).
Ook al zijn de dieren van de andere vier secties in het stamboek verschillend in grootte en massa, toch tonen ze allemaal de gemeenschappelijke voorouder, de Welsh Mountain Pony.
Het erven van de sterke constitutie, goed bot, moed, activiteit en gelijkmatig temperament(karakter)heeft tot wereldwijde bekendheid geleid.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel vraag is  om ze te kruisen met andere rassen en dat product is dan de Welsh Part Bred.  Deze moet minimum over 12,5% van het geregistreerde Welsh-bloed    beschikken (12,5 % bloedvoering komend van sectie A, sectie B, sectie C, sectie D, sectie Part Breds).
De Welsh Part Bred is bewezen als een gebruikspony met topkwaliteit, alsook een showpony met topkwaliteit.
Over het algemeen is de Welsh Part Bred een rijtypische pony met reeds op afstand herkenbare Welsh uitstraling, adel en een fijne huid, harmonieuze bouw en een uitstraling van voornaamheid. Alle kleuren zijn toegestaan, alsook platenbont.
Het hoofd is edel, betrekkelijk klein in verhouding, droog, en goed aangezet, breed tussen de ogen, fijn rond de neus met grote en moedig ogen, kleine en goed geplaatst oren en grote, open neusgaten.
De kaken en keelgang zijn droog en fijn uitgesneden met een ruime keelgang.
De hals is voldoende lang, met voldoende lengte in de nek.
De schouders zijn lang en schuin, met een goed ontwikkelde schoft.
De voorbenen zijn correct en recht gesteld, hard en droog, met lange, gespierde onderarm, goed ontwikkelde gewrichten, voldoende lange, schuine koten en goed ontwikkelde, harde voeten.
De rug en lendenen zijn goed aangesloten en gespierd, met voldoende lengte en buigzaamheid, en een vloeiend verloop.
De borst is redelijk diep, goed gewelfd niet te ronde ribben en een lang, hellend, goed gespierde achterhand, met mooi ingeplante en fraai gedragen staart.
De achterbenen zijn hard en droog, met goed ontwikkelde gewrichten, correct gesteld, d.w.z. niet gestrekt of sabelbenig. De spronggewrichten moeten groot, plat en droog zijn met duidelijk afgetekende hakken.
De beweging is vierkant, elastisch en gedragen, met balans, ruimte en regelmaat, het voorbeen wordt royaal weggezet. De achterhand moet goed worden ondergebracht met veel buiging in alle gewrichten. 

Welsh Sectie X :
SECTIE X : dit is het register waarin alle pony’s worden geregistreerd, die niet kunnen worden opgenomen in de andere vijf secties volgens de regels. Ze moeten echter over minimum 12,50 % welsh bloed beschikken.

Welsh Sectie E :
Ruinen van het stamboek.
In dit register worden alle ruinen opgenomen. De eigenaar bezorgt een veterinair bewijs dat de hengst gecastreerd is. Nadien zal het identificatiedocument  (paspoort) worden aangepast.

6.het identificatiesysteem
A. Veulens dienen in het jaar van geboorte aan de hand van een geldig dekcertificaat voor identificatie te worden aangemeld aan de fokvereniging.
De identificatie dient te gebeuren voor het spenen.
Indien het veulen reeds is gespeend, kan de identificatie nog enkel plaatsvinden na ouderschapscontrole door DNA.

B. Inschrijven aan de hand van een Welsh Belgium dekbon :
Iedere hengstenhouder (in eigendom of gehuurd) die gebruik maakt van een hengst met een Belgische deklicentie moet beschikken over dekcertificaten, gedateerd en gehandtekend.
De dekbewijzen worden afgeleverd door Welsh Belgium.
Ieder dekbewijs wordt in 4 exemplaren opgemaakt, gedateerd, gehandtekend.

C. Het dekbewijs is noodzakelijk en vermeldt :
- naam en adres van de eigenaar van de hengst
- naam, stamboeknummer en UELN-nummer van de hengst
- datum van dek- of inseminatiecyclus, periode bij dekking in vrijheid
- naam , UELN-nummer en stamboeknummer van de gedekte merrie
- naam en adres van de eigenaar van de merrie
Het origineel is bestemd voor de eigenaar van de gedekte merrie.  

D. Het geboortebericht dient VOLLEDIG ingevuld te worden en vermeldt het volgende:
- naam en identificatie van de hengst en van de merrie (indien de merrie niet is ingeschreven bij Welsh Belgium, wat alleen mogelijk is bij Part Breds indien de moeder geen welsh merrie is : dan moet de fokker een  kopie van de  afstamming bijvoegen !!! **)
- geboortedatum en geslacht van veulen naam van veulen
- naam en adres van eigenaar, alsook gebeurlijk adres van stalling
- naam en adres van de dierenarts die de identificatie zal uitvoeren
- datum en ondertekening met leesbare naam van ondertekenaar

E. Het stamboek gaat na of het  betreffende veulen in aanmerking kan komen voor inschrijving in het stamboek en maakt vervolgens de identificatieaanvraag over aan de beheerder van de centrale databank, zijnde de Belgische Confederatie van het Paard. Een volledig identificatiedossier zal (na betaling) door de bevoegde instantie (zijnde het BCP en dus niet ons stamboek) aan de eigenaar worden bezorgd. Vervolgens contacteert de eigenaar de dierenarts voor de identificatie van de pony. Op het identificatiedocument wordt het chipnummer en het geschreven signalement, alsook de schets door de dierenarts ingevuld en afgestempeld.  De eigenaar bezorgt het vervolledigde identificatiedossier van de pony aan het secretariaat van het Welsh Belgium.
Het geldig stamboekbewijs, zoötechnisch certificaat genoemd, is vervat in het identificatiedocument (paspoort) mag alleen afgeleverd worden door de stamboekvereniging aan de eigenaar van het veulen, na vereffening der onkosten welke te bepalen zijn door de Raad van Bestuur.

De signalements-opnamen dienen naar het Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek te worden gestuurd voor 31 december in het jaar van geboorte. Fokkers, welke gebruik wensen te maken van een stalnaam dienen dit eenmalig in hun leven aan te vragen en wordt vastgelegd bij het Central Prefix Register.

F. Inschrijven aan de hand van een buitenlandse dekbon :
Hiervoor geldt dezelfde procedure voor identificatie als voor de veulens voortkomend van hengsten met een Belgische deklicentie.  Er mag enkel gebruik gemaakt worden van een buitenlandse dekbon als de desbetreffende hengst over een geldige deklicentie beschikt van een erkende stamboekvereniging.

G. Inschrijven van een veulen na het jaar van geboorte :
-Er dient een dekbewijs te worden aangeleverd.
-De Welsh pony kan enkel en alleen worden geregistreerd na het jaar van geboorte na DNA-controle van dit produkt, alsook ouderschapscontrole. Na het aantonen door de correctheid van de afstamming, kan de registratie pas plaatsvinden.  Hiervoor is een aangepast tarief voorzien.  (Zie lijst tarieven)

H. systeem voor de toekenning van het volgnummer in het UELN-nummer :
De eerste drie karakters van het UELN-nummer bepalen het land waarin het veulen wordt geregistreerd. Vb. voor België is dit 056.
De volgende drie karakters bepalen de stamboekvereniging waarbij het veulen wordt geregistreerd. Vb. Voor Welsh Belgium is dit 013.
Daarna wordt de letter ‘W’ toegevoegd, komende van ‘welsh’
Vervolgens wordt 01 toegevoegd als het een mannelijk veulen betreft  of 02 toegevoegd als het een vrouwelijk veulen betreft. Vb 056-013-W01006000 voor mannelijk veulen; 056-013-W02006000.
De volgende zes cijfers worden door Welsh Belgium numeriek toegekend in volgorde van registratie.
Bij de sectie Part Breds zal na het laatste cijfers van het UELN-numer  bij de hengsten de letter ‘K’ vermeld zijn. Vb. 056-013-W0106000K, de merries zal de letter ‘K’ de laatste cijfers voorafgaan. Vb. 056-013-W020K6000.

I.  Zoötechnische certificaten :
Algemeen
Zoötechnische certificaten zijn stamboekcertificaten, verklaringen of commerciële documentatie, op papier of in elektronische vorm afgegeven voor fokdieren en levende producten daarvan, waarin informatie wordt verstrekt met betrekking tot de afstamming, de identificatie en, indien deze beschikbaar zijn, de resultaten van prestatieonderzoek of genetische evaluatie.
Fokkers die deelnemen aan het fokprogramma van Welsh Belgium hebben het recht om zoötechnische certificaten te verkrijgen voor hun fokdieren die onder dat programma vallen, alsook voor de levende producten (sperma, eicellen en embryo’s) van die dieren. Zoötechnische certificaten moeten fokdieren of de levende producten daarvan vergezellen wanneer zij worden verhandeld of in de Unie worden binnengebracht met het oog op de inschrijving of registratie van die dieren in andere stamboeken. Zoötechnische certificaten moeten de fokker informatie verschaffen over de genetische kwaliteit en de afstamming van het verworven dier. Dergelijke certificaten moeten eveneens, indien noodzakelijk, worden afgegeven om fokdieren te vergezellen wanneer zij deelnemen aan tentoonstellingen of in proefstations of centra voor kunstmatige inseminatie worden geplaatst.
Enkel Welsh Belgium vzw kan zoötechnische certificaten afleveren voor pony’s ingeschreven in de hoofdsectie van het stamboek van Welsh Belgium. Welsh Belgium levert een zoötechnisch certificaat af voor raszuivere pony’s die voldoen aan de voorwaarden van minstens één van de klassen (secties) onder de hoofdsectie of voor de levende producten die evenzeer aan de inschrijvingsvoorwaarden (zie nr. 9 ‘Indeling van het stamboek’)   moeten voldoen, wanneer een fokker daarom vraagt. Het secretariaat van Welsh Belgium zorgt voor een tijdige toezending van het zoötechnisch certificaat. Zolang het secretariaat van Welsh Belgium de betaling voor de aflevering van een zoötechnisch certificaat en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.

Zoötechnische certificaten voor raszuivere pony’s.
De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor raszuivere pony’s is opgenomen in Gedelegeerde verordening (EU) 2017/1940. Deel I van het zoötechnische certificaat dat wordt afgegeven voor raszuivere fokpony’s is vervat in het uniek, levenslang geldig identificatiedocument voor paardachtigen, meer bepaald in sectie V van het paspoort van het paard. Deel II van het zoötechnisch certificaat wordt afgeleverd in een afzonderlijk document dat als bijlage bij het  paspoort van de pony  hoort en wordt afgeleverd wanneer een fokker daarom vraagt.
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd door de eigenaar van een pony zonder opgave van reden. De eigenaar van de pony dient op het moment van de aanvraag wel lid te zijn van Welsh Belgium en de pony moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van Welsh Belgium. Zolang het secretariaat van Welsh Belgium de betaling voor de aflevering van een zoötechnisch certificaat en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.

Zoötechnische certificaten voor sperma, eicellen en embryo’s 
De vorm en inhoud van het zoötechnisch certificaat voor sperma, eicellen en embryo’s van raszuivere paarden is opgenomen in Uitvoeringsverordening EU 2017/717.
Het zoötechnisch certificaat wordt afgeleverd in een afzonderlijk document en moet deze levende producten vergezellen.  De verantwoordelijke van het wincentrum zorgt voor de afgifte van dit zoötechnisch certificaat.
Zoötechnische certificaten kunnen worden aangevraagd zonder opgave van reden door de eigenaar van de hengst wiens sperma werd gewonnen of van de merrie wiens eicellen werden gewonnen. De eigenaar van de pony dient op het moment van de aanvraag wel lid te zijn van Welsh Belgium en de pony moet op naam van die eigenaar geregistreerd zijn in de registers van Welsh Belgium.
Om een zoötechnisch certificaat te bekomen moet de pony, waarvan de eicellen of het sperma wordt gewonnen, voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (zie nr. 9 ‘Indeling van het stamboek’) van minstens één van de klassen (secties) onder de hoofdsectie.

7. toelating tot de voortplanting en afstammingsregistratie
A. Toelatingsvoorwaarden voor hengsten, goedgekeurd voor dekking door Welsh Belgium :
Om te worden toegevoegd aan de lijst van de goedgekeurde hengsten ter publieke dekking voor Welsh Belgium dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan :
- de eigenaar van de hengst dient werkend lid te zijn van Welsh Belgium en de hengst dient te zijn ingeschreven in de Registers van Welsh Belgium .
- De hengst dient minimum 2 jaar oud te worden in het jaar dat hij wordt aangeboden ter veterinaire keuring.
- Ze dienen veterinair, conform het veterinair attest, te worden goedgekeurd door een dierenarts, aangesteld door de eigenaar. ( In bijlage vindt U het veterinair attest van de dierenarts)
- Sinds 1 januari 2014 kan de hengstenhouder zelf een dierenarts vragen naar keuze om zijn Welsh hengst veterinair te laten goedkeuren voor het bekomen van een levenslange deklicentie. De dierenarts vult de daarvoor bestemde documenten in en ondertekent dit formulier, wat men op het secretariaat van Welsh Belgium kan bekomen. Deze ingevulde en ondertekende documenten worden aan het secretariaat van Welsh Belgium bezorgd. Tevens dient de dierenarts een bloedstaal te nemen van de hengst. Dit bloedstaal wordt samen met het daarvoor voorziene document naar het labo Zoolyx te Aalst bezorgd zodat DNA kan worden bepaald. Dit DNA-Patroon dient door het labo Zoolyx aan het secretariaat van Welsh Belgium te worden gestuurd. Dit labo doet eveneens de one-parentage control (ouderschapscontrole van de vader) indien mogelijk. (Van sommige  oudere hengsten is alleen hemotype en geen DNA beschikbaar).

Let op ! De documenten zullen worden toegestuurd aan de hengstenhouder nadat de betaling is toegekomen op het secretariaat van Welsh Belgium. Vanaf 1 januari 2018 kost de levenslange deklicentie 150 euro + 50 euro voor DNA-bepaling. De kosten van DNA worden door de hengstenhouder gedragen.
- Indien de hengsten éénmalig veterinair zijn goedgekeurd, krijgen ze een levenslange deklicentie van Welsh Belgium.
- De dekbonnen dienen per stuk te worden aangekocht bij het secretariaat van Welsh Belgium. Deze dekbon kost 17,50 euro per stuk maar er dient door de hengstenhouder geen AFDRACHT per dekking meer te gebeuren aan het stamboek. Alle dekbonnen (vanaf 2014) die zijn uitgereikt aan de hengstenhouder, mogen eender wanneer gebruikt worden en deze dienen niet noodzakelijk te worden gebruikt in het jaar dat ze werden aangekocht. Deze dekbonnen blijven ALTIJD geldig !
- Hengsten die de maximale stokmaat van de desbetreffende sectie overschrijden, zullen wel worden toegelaten tot de dekdienst maar mogen niet deelnemen aan de showklassen aan de hand op de Welsh keuringen. Dit wil zeggen : hengsten kunnen niet worden afgekeurd voor dekking omwille van het overschrijden van hun stokmaat voor de desbetreffende sectie maar indien ze de stokmaat hebben overschreden mogen ze niet meer deelnemen aan de showklassen aan de hand op de keuringen maar wel in de bereden of aangespannen showklassen volgens hun stokmaat.

B. Toelatingsvoorwaarden voor hengsten uit andere erkende stamboekverenigingen :
- De hengsten welke werden goedgekeurd bij een andere erkende stamboekvereniging dienen te beschikken over een deklicentie van de vereniging, waarbij ze zijn goedgekeurd ter publieke dekking.  (minimum veterinair attest beschikbaar en DNA). De veulens van die hengsten kunnen worden geregistreerd in de respectievelijk voorzien Registers (secties) van Welsh Belgium.
- De producten die afstammen van hengsten die niet zijn geregistreerd bij een erkende stamboekvereniging en dus over geen deklicentie beschikken (geen stamboekdieren), kunnen worden ingeschreven  in de Registers van de Welsh Part Breds (gekruiste Welsh) voor zover kan worden aangetoond dat het product langs moeders zijde beschikt over 12,5 % Welsh bloed.(In navolging van het Moederstamboek, de Welsh Pony & Cob Society in Wales).

C. Indien er discussie of twijfel bestaat over de correctheid van het veterinair attest van een dekhengst, kan de Raad van Bestuur beslissen om deze pony door te verwijzen voor een second opinion naar de dierenkliniek van de Universiteit te Merelbeke.  Daar zal het dier onderzocht worden en de bevindingen aldaar zijn bindend.  Indien blijkt dat het veterinair attest niet correct is, zijn alle kosten ten laste van de eigenaar.

 

Veterinair attest in bijlage .

attest

 8. prestatieonderzoek en genetische evaluatie  
Jaarlijks zal de informatie worden verzameld en meegedeeld over de premium hengsten, predikaten, gold-, silver en bronze medal, alsook van de erkende vader- en moederdieren.
Zie voor de veterinaire keuring nummer 7 “toelating tot de voortplanting en afstammingsregistratie”. Deze wordt uitgevoerd door een erkend dierenarts.

A. Benoeming en onderverdeling hoofdsectie (Register) Welsh pony’s en Cobs
De hoofdsectie is onderverdeeld in :
Klasse : Sectie A
Klasse : Sectie B
Klasse : Sectie C
Klasse : Sectie D
Klasse : Sectie Part Breds
Klasse : Aanvullende sectie Part Breds
Klasse : Sectie X
Klasse : Sectie E
Al deze klassen (secties A,B,C,D, Part Breds, E,X)  samen vormen de hoofdsectie en alle pony’s die geregistreerd zijn in de desbetreffende klassen (secties A,B,C,D, Part Breds, E,X), worden dus automatisch opgenomen in de hoofdsectie (Register).
De enige uitzondering hierop is de aanvullende sectie Part Breds, welke niet automatisch worden opgenomen in de hoofdsectie.

B. Algemene voorwaarden voor inschrijving :
a. Alle betalingen voor in- of overschrijving van paarden, lidgelden en keuringen, enz. dienen te gebeuren via overschrijving op het bankrekeningnummer BE59 0000 18209526 - BIC: BPOTBEB1 op naam van het Belgische Welsh Pony & Cob Stamboek vzw, met een welomschreven mededeling. Er zal geen werk worden verricht vooraleer er een correcte betaling gebeurde van de desbetreffende aanvraag.
b. Door het aanvragen van een identificatiedocument (paspoort) bij het Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek voor de welsh pony bevestigt de fokker of de eigenaar dat de pony nog niet over een geldig identificatiedocument (paspoort) beschikt, aangezien een pony (wettelijk gezien) maar kan en mag beschikken over één identificatiedocument (paspoort). Bij overtreding hierop is de aanvrager verantwoordelijk. De fokker of eigenaar die de registratie of aanneming aanvraagt is verantwoordelijk bij het secretariaat, voor wat de correctheid betreft van de verstrekte gegevens.
c. De inschrijving van een welsh pony is alleen mogelijk wanneer hij voldoet aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in het Stamboek in de desbetreffende klassen (secties). Dit betekent dus dat de pony een microchip moet hebben en moet ingeschreven zijn op naam van de eigenaar in de centrale databank van het land waar de pony zich bevindt.
Bijvoorbeeld: indien de pony zich (langer dan 3 maand) op Nederlands grondgebied bevindt, dient hij te zijn ingeschreven in de Nederlandse centrale databank, ongeacht de woonplaats van de eigenaar.
d. Indien de pony zich (minstens voor een periode langer dan 3 maand) niet op Belgisch grondgebied bevindt, zal de eigenaar bij inschrijving van zijn pony (vanaf 01/11/2018) een bewijs van inschrijving in de centrale databank in het betreffende land toevoegen aan zijn aanvraag.
Een Welsh pony moet eveneens voldoen aan de volgende criteria om geregistreerd te kunnen worden :
e. Een chip bezitten en ingeschreven zijn in de centrale databank op naam van de huidige eigenaar van het paard, m.a.w. geïdentificeerd volgens het “dierengezondheidsrecht” zoals geregeld in de Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad
f. Beschikken over een zoötechnisch certificaat zoals geregeld in de Verordening (EU) 2017/1940
g. Beide ouders zijn gekend en geregistreerd in één van de secties van een erkende Welsh stamboekvereniging of fokorgaan, met uitzondering van de aanvullende sectie Part Breds.
h. De registratie of aanneming van Welsh pony’s is uitsluitend voorbehouden aan de leden van de vereniging. De kosten voor de registratie bedragen :
Veulen Belgische hengst : €40,00
veulen Buitenlandse hengst : €45,00
Inschrijving Ruin : €12,50
Stalnaam : €85,00
Inschrijving ingevoerde Welsh : €35,00
Paspoort oudere Welsh : €60,00
Overschrijving : €15,00
Duplicaat : €120,00
i. Het uitreiken van een duplicaat van het identificatiedocument (paspoort) is een uitzonderlijke maatregel. Een duplicaat van het identificatiedocument (paspoort) kan aangevraagd worden bij Welsh Belgium vzw, enkel als de pony ingeschreven is in het Belgisch Welsh Pony & Cob stamboek en beschikt over een Welsh Belgium identificatiedocument (paspoort). Het bewijs van registratie in de centrale databank geldt hier als eigendomsbewijs. Op het duplicaat van het identificatiedocument (paspoort) zal het woord "duplicaat" worden gedrukt.
j. Veulens kunnen enkel ingeschreven worden in het Belgisch Welsh Pony en Cob Stamboek indien de moeder op het moment van de geboorte op naam staat van de fokker.
k. Veulens, geboren op of voor 31 december in het jaar van geboorte, kunnen enkel ingeschreven worden in het Belgisch Welsh Pony en Cob Stamboek als eveneens de moeder is ingeschreven in het Belgisch Welsh Pony en Cob stamboek. Deze regel is niet van toepassing voor de sectie Part Breds wanneer blijkt dat de moeder niet voldoet aan onze reglementen om te worden geregistreerd in één van onze registers.
l. Vanaf 2016 geldt bij het moederstamboek de nieuwe regel dat er voor alle merries, waarvan de eerste keer een veulen wordt geregistreerd in het stamboek, DNA moet genomen worden en het DNA-patroon wordt bijgehouden door het stamboek. Aangezien Welsh Belgium de reglementen van het moederstamboek moet volgen, zullen we bij Welsh Belgium ook deze regel toepassen vanaf het fokseizoen 2016. Concreet houdt dit dus in dat we aan de fokker het papier zullen sturen voor het labo om dna te nemen van de moeder van zodra het extra bedrag van 50 euro voor dna is betaald door de fokker. Erg jammer dat de kosten voor de registratie van een veulen hiermee omhoog gaan. De positieve kant is dat we na een bepaalde tijd over een groot bestand beschikken van dna van de merries, wat van pas kan komen om een pedigree te traceren van een pony.
m. Regels ontstaan foundation Stock: De regels onder deze titel zijn alleen van toepassing voor pony’s die onder het WPCS werden opgenomen bij het ontstaan van het stamboek en eveneens onder de Welsh regels van de “foundation stock” vallen.

Toelichting over FS, FS1 en FS2.
Bij het moederstamboek is men gestopt om wilde pony’s met Welsh karakteristieken (foundation stock = FS) te registreren op 1 januari 1960 na inspectie. FS1 zijn de vrouwelijke dieren die voortkomen van FS merrie x geregistreerde hengst. FS2 zijn de vrouwelijke dieren die voortkomen van FS1 merries x geregistreerde hengst (vader). Mannelijke en vrouwelijke dieren die voortkomen van FS2 merries x geregistreerd hengst (vader) worden volledig geregistreerd.  Dus, theoretisch kan een dochter van FS merrie die 25 jaar oud is een veulen hebben rond 1985. Wanneer een dochter van die FS1 merrie ook op 25-jarige leeftijd een veulen heeft, wordt dat rond 2010 geboren. Deze laatste is dan een FS2 merrie. Deze laatste, die geboren is in 2010, kan dus nog een veulen krijgen anno 2018 en deze is dan volledig geregistreerd. In de praktijk stoppen de meeste merries met veulens produceren rond de leeftijd van 25 jaar. Op dit ogenblik zullen er dus nog echt heel weinig veulens gefokt worden met FS2 merries maar het is nog mogelijk. Dus, men is bij het moederstamboek nooit gestopt met FS1 en FS2; alleen is men gestopt met FS.
A. Alleen afstammelingen van een ingeschreven hengst en ingeschreven merrie of F.S.2 merrie kunnen in aanmerking komen voor registratie in het stamboek
B. De merries en merrieveulens, die niet in aanmerking komen voor registratie in het stamboek kunnen opgenomen worden in hun respectievelijke klassen (secties), mits zij aan volgende voorwaarden voldoen :
1. Zij moeten afstammen van een ingeschreven hengst en een F.S. merrie (bewijs of pedigree van de Welsh Pony and Cob Society). Deze dieren zullen als F.S.1 erkend worden. (Foundation stock)
2. Zij moeten afstammen van een ingeschreven hengst en een F.S.1 merrie. Deze dieren zullen als F.S.2 erkend worden. (Foundation Stock, Grade 2)
3. De hengst en merrieveulens afstammende van een volgeregistreerde hengst en een F.S.2 merrie (d.w.z. dieren met directe afstamming uit F.S. merrie met 3 of meer rechtstreekse voorouders, opeenvolgend geregristreerd) kunnen in aanmerking komen voor registratie in het stamboek volgens de algemeen geldende regels. De F.S., F.S.1 en F.S.2 merries en merrieveulens mogen geshowd worden in de categoriën voorbehouden aan de Welsh ponies en mededingen voor de trofee van de vereniging.
n. Voorwaarden voor registratie in de desbetreffende klassen (secties) :
Klasse Sectie A : Welsh Mountain pony’s
Een pony ingeschreven in de Sectie A mag maximum een schofthoogte van 121.9cm. hebben
Een pony ingeschreven in de Sectie A, dient afkomstig te zijn van een hengst en merrie die beide ingeschreven zijn als Sectie A (A + A)
Een pony ingeschreven in de sectie A kan in de sectie B overgeschreven worden (afhankelijk van de grootte) om dan deel uit te maken van de sectie B, maar het omgekeerde is onmogelijk.
De vader dient te beschikken over een geldige deklicentie van een erkende stamboekvereniging.
Alle kleuren zijn toegelaten behalve platenbont. 
Klasse Sectie B : Welsh pony’s
Een pony ingeschreven in de Sectie B mag maximum een schofthoogte van 137.2 cm. Hebben.
Een pony ingeschreven in de Sectie B, dient afkomstig te zijn van een hengst en merrie die beide ingeschreven zijn als Sectie B, of waarvan één van de ouders A is en de andere B (A+B of B+A of B+B).
De vader dient te beschikken over een geldige deklicentie van een erkende stamboekvereniging.
Alle kleuren zijn toegelaten behalve platenbont.
Klasse Sectie C : Welsh Pony’s of Cob Type
Een pony ingeschreven in de Sectie C, dient een maximum schofthoogte van 137.2cm. te hebben.
Een pony ingeschreven in de Sectie C, dient afkomstig te zijn van een hengst en merrie die beide ingeschreven zijn als Sectie C, of waarvan één van de ouders C is en de andere A, B of D, of waarvan één van de ouders A is en de andere D, of waarvan één van de ouders B is en de andere D (A+C of B+C of C+C of A+D of B+D of C+D)
De vader dient te beschikken over een geldige deklicentie van een erkende stamboekvereniging.
Een pony ingeschreven in de sectie C kan in de sectie D overgeschreven worden (afhankelijk van de grootte).
Alle kleuren zijn toegelaten behalve platenbont.
Klasse Sectie D : Welsh Cob
Een pony ingeschreven in de Sectie D, dient een minimum schofthoogte van 137.2 cm. Te hebben.
Een pony ingeschreven in de Sectie D, dient afkomstig te zijn van een hengst en merrie die beide ingeschreven zijn als Sectie D, of waarvan één van de ouders D is en de andere B of C (D+D of C+D of B+D).
De vader dient te beschikken over een geldige deklicentie van een erkende stamboekvereniging.
Een pony ingeschreven in de sectie D kan in de sectie C overgeschreven worden (afhankelijk van de grootte).
De pony’s in de secties C of D kunnen niet overgeschreven worden in de secties A of B.
Alle kleuren zijn toegelaten behalve platenbont.
PS inzake voorgaande klassen: Als een merrie of hengst de voorgeschreven hoogte overschrijdt voor de sectie waarin de registratie geschiedde of werd aanvaard, kan deze overgeschreven worden naar de sectie waarin de pony komt te behoren(volgens de regels hierboven beschreven), door een eenvoudige aanvraag van de eigenaar en dit zonder kosten maar mits voorlegging van een veterinaire verklaring. Dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 7 jaar of ouder. 
Klasse Sectie Part Breds:
Een pony ingeschreven in de Sectie Part Breds, dient een gekruiste Welsh te zijn met een minimum van 12,5% welsh bloed.
Alle kruisingen met andere stamboekpony’s of stamboekpaarden zijn toegelaten.
Alle kleuren zijn toegelaten, ook platenbont.
Iedere pony (merrie of hengst) die met voldoende bewijsstukken 12,50% welsh bloed kan aantonen, kan ingeschreven worden in de klasse sectie Part Breds (voorheen sectie K) als beide ouders stamboekpaarden of pony’s zijn.
Iedere overschrijving van de sectie Part Breds naar de andere secties is verboden.
Indien de vader van het product geregistreerd is bij een andere erkende stamboekvereniging, dient hij te beschikken over een geldige deklicentie.
Indien de vader van het product een Welsh pony is, dient deze eveneens over een geldige deklicentie te beschikken.
Aanvullende sectie Part Breds:
Een pony, ingeschreven in de aanvullende sectie Parts Breds, dient een gekruiste Welsh te zijn met minimum 12.5 % Welsh bloed, waarvan 1 van de ouders geen stamboekpony of paard (pony zonder afstamming, equipas) is.
Alle kleuren zijn toegelaten, ook platenbont.
Iedere overschrijving uit de aanvullende sectie naar een andere sectie is verboden.
Alle afstammelingen, voortkomend van een hengst of merrie uit de aanvullende sectie Part Breds, kan rechtstreeks worden opgenomen in de klasse sectie Part Breds als deze voldoet aan de voorwaarden van de klasse sectie Part Breds.
Indien de vader van het product geregistreerd is bij een andere erkende stamboekvereniging, dient hij te beschikken over een geldige deklicentie.
Indien de vader niet geregistreerd is bij een erkende stamboekvereniging, dient hij over geen deklicentie te beschikken en zal de afstamming langs vaders zijde niet worden vermeld in het
identificatiedocument (paspoort) en zodoende dient het product langs moeders zijde over minimum 25% welsh bloed te beschikken om te worden geregistreerd in de aanvullende sectie Part Breds.
Indien de vader van het product een Welsh pony is, dient deze eveneens over een geldige deklicentie te beschikken.                             
Klasse Sectie X :
In deze sectie worden alle pony’s geregistreerd die niet voldoen aan de voorwaarden om te worden opgenomen in één van de andere secties. Er dient echter te kunnen worden aangetoond dat het product over minimum 12,50% welsh bloed beschikt.
Klasse Sectie E:
In deze sectie worden alle ruinen opgenomen.
De ruinen afstammende uit een geregistreerde hengst en een geregistreerde merrie F.S, F.S.1 en F.S.2, kunnen in het stamboek sectie Ruinen ingeschreven worden, voor zover een geboortebewijs werd afgeleverd aan de vereniging volgens de inschrijvingsvoorwaarden.

o. Vanuit foktechnisch aspect zijn er geen beperkingen om buitenlandse pony’s in te schrijven in Welsh Belgium, onder de Hoofdsectie, om buitenlandse leden in te schrijven en om deklicenties uit te geven aan buitenlandse pony’s. Steeds moet evenwel rekening gehouden worden met het geografisch toepassingsgebied, dat momenteel bestaat uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de bevoegde overheid/instantie om na te gaan of een uitbreiding van het geografisch toepassingsgebied vereist is. Indien een eigenaar een pony wil inzetten voor het fokprogramma van Welsh Belgium, is dat enkel mogelijk indien de fokker woonachtig is in het geografisch gebied van het fokprogramma van Welsh Belgium. Indien de nieuwe eigenaar woonachtig is buiten het geografisch gebied van het fokprogramma, dient hiervoor een speciale aanvraag aan het secretariaat van het Welsh Belgium te worden gericht. Welsh Belgium zal dan de procedure tot uitbreiding van het geografisch gebied opstarten. Alle hieraan verbonden kosten worden besproken binnen de Raad van Bestuur en meegedeeld aan de aanvrager vooraleer de procedure wordt opgestart. Potentieel zal de aanvrager alle kosten moeten dragen, maar de Raad van Bestuur kan hier anders over beslissen.

p.  Inschrijven van Welsh pony’s uit een andere EU-lidstaat of een ander stamboek
Wanneer een Welsh pony is ingeschreven in een ander erkend Welsh Pony & Cob stamboek in een andere EU-lidstaat en dus reeds beschikt over een EU-paspoort, neemt het Belgische Welsh Pony & Cob Stamboek vzw de pony op in het correcte register, de correcte klasse van de hoofdsectie via overstempeling.
De afstamming van de welsh pony wordt mee overgenomen in de registers van het stamboek van Welsh Belgium zoals deze is opgenomen in het paspoort van de Welsh pony. Indien geen afstamming is opgenomen in het paspoort, kan deze worden aangetoond aan de hand van een zoötechnisch certificaat dat werd afgeleverd door de instantie die het paspoort heeft afgeleverd of de daartoe gedelegeerde instantie.
Welsh Belgium aanvaardt het EU-paspoort van alle Welsh pony’s  ter overstempeling op voorwaarde dat de pony voldoet aan alle voorwaarden.  Het overstempelen gebeurt door stempels in het origineel paspoort te zetten op de daartoe voorziene pagina’s.  De pony zal in het correcte register worden ingeschreven op naam van de eigenaar, mits betaling van de geldende prijs voor overstempeling. Vooraleer de pony kan ingeschreven worden dient de eigenaar evenwel lid te zijn van Welsh Belgium vzw. Indien de eigenaar nog geen lid is, kan de lidmaatschapsaanvraag worden overgemaakt aan het secretariaat van Welsh Belgium. Zolang het secretariaat van Welsh Belgium de betaling voor de overstempeling en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag. 

q. Inschrijven van Welsh Pony’s uit derde landen
Het Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek vzw kan een geldig EU-paspoort afleveren wanneer een welsh pony, die voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, geïmporteerd wordt uit een derde land en/of nog geen geldig EU-paspoort bezit.
De nieuwe eigenaar vraagt dit schriftelijk aan. Het “document voor algehele identificatie paardachtigen”  wordt samen met een kopij van het registratiedocument van de  desbetreffende pony aan het secretariaat van Welsh Belgium bezorgd.
Een volledig identificatiedossier zal (na betaling) door de bevoegde instantie (zijnde het BCP, dus niet Welsh Belgium!) aan de eigenaar worden bezorgd. Vervolgens contacteert de eigenaar de dierenarts voor de identificatie van de pony. De eigenaar bezorgt het vervolledigde identificatiedossier  van de pony aan het secretariaat van Welsh Belgium.
Vervolgens zal Welsh Belgium een geldig EU-paspoort afleveren. De afstamming van de pony wordt mee overgenomen in de registers van het stamboek van Welsh Belgium zoals deze is opgenomen in het registratiedocument van de pony. Indien geen afstamming is opgenomen in het registratiedocument, kan deze worden aangetoond aan de hand van een zoötechnisch certificaat dat werd afgeleverd door de instantie die het registratiedocument heeft afgeleverd of de daartoe gedelegeerde instantie. De pony zal in het correcte Welsh Belgium-register worden ingeschreven op naam van de eigenaar, mits betaling van de geldende prijs voor import van een pony zonder paspoort. Vooraleer de pony kan ingeschreven worden dient de eigenaar evenwel lid te zijn van Welsh Belgium. Indien de eigenaar nog geen lid is, kan het “document voor algehele identificatie paardachtigen” samen met de lidmaatschapsaanvraag worden overgemaakt aan het secretariaat van Welsh Belgium. Zolang het secretariaat van Welsh Belgium de betaling voor de inschrijving op basis van een vreemd paspoort en (eventueel) het lidgeld niet heeft ontvangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan de aanvraag.

r. Transfers van in Welsh Belgium geregistreerde pony’s :
De dieren moeten opnieuw ingeschreven worden om de verandering van eigenaar te melden mits storting van 15,00 €. Deze kosten zijn ten laste van de verkoper die de formaliteiten moet doorsturen, zonder dewelke de overschrijving niet kan geschieden. (of indien anders overeengekomen tussen de koper en de verkoper) Van zodra het stamboekpapier of het paspoort op het secretariaat is toegekomen, zijn de verplichtingen van de verkoper voldaan en is het aan de nieuwe eigenaar om zijn lidgeld te betalen om als volgt het paspoort met de nieuwe eigenaarsgegevens te ontvangen.

s. Export van pony’s naar het buitenland
Indien de nieuwe eigenaar lid wil worden van Welsh Belgium, is dat ten allen tijden mogelijk. Men dient dan de gewone transferprocedure te volgen.      
Indien de nieuwe eigenaar de pony wil inzetten voor het fokprogramma van Welsh Belgium, is dat enkel mogelijk indien de fokker woonachtig is in het geografisch gebied van het fokprogramma van Welsh Belgium. Indien de nieuwe eigenaar woonachtig is buiten het geografisch gebied van het fokprogramma, dient hiervoor een speciale aanvraag aan het secretariaat van het Welsh Belgium te worden gericht. Welsh Belgium zal dan de procedure tot uitbreiding van het geografisch gebied opstarten. Alle hieraan verbonden kosten worden besproken binnen de Raad van Bestuur en meegedeeld vooraleer de procedure wordt opgestart.

t.  Leasing    
Op het secretariaat van Welsh Belgium kan een Overeenkomst voor het huren van Welsh pony’s of cobs bekomen worden.  Een huurovereenkomst voor een pony  geeft de huurder dezelfde rechten en plichten als de eigenaar binnen het fokprogramma van Welsh Belgium. 

u. Sterfte van de Welsh pony
Bij het overlijden van een dier moet het secretariaat door de laatste eigenaar op de hoogte worden gebracht, zodanig dat de Registers kunnen worden aangepast. Het paspoort, uitgereikt door Welsh Belgium, dient naar het secretariaat te worden opgestuurd.

10. afgifte van zoötechnische certificaten door erkende centra
Kunstmatige inseminatie :
a. Een aanvraag voor registratie van een veulen of om een veulen toe te voegen in de registers, verwekt door kunstmatige inseminatie, zal aanvaard worden onder de bijkomende, volgende voorwaarden:
a.1 Eigenaars en fokkers moeten lid zijn van Welsh Belgium op het tijdstip van registratie.
a.2 Hengsten moeten geregistreerd zijn, over een deklicentie beschikken en er moet DNA van gekend zijn.
a.3 Inseminatie wordt uitgevoerd door een dierenarts of erkend KI-centrum.
a.4 De aanvraag voor registratie moet ingediend worden bij Welsh Belgium op of voor 31 december van het geboortejaar.  Van de merrie en het veulen moet DNA bepaald worden en geïdentificeerd worden door een dierenarts.  Het veulen kan alleen geregistreerd worden als er geen uitsluiting plaatsvindt van DNA door vergelijking met DNA van beide ouders.
a.5 Voor de kunstmatige inseminatie moet altijd een zoötechnisch certificaat worden afgeleverd.

NOTA :
In het geval van Welsh Part Bred veulens, is regel a.2 is alleen van toepassing als de vader bijdraagt tot geregistreerd Welsh bloed aan de afstammelingen.

Het veulen DNA formulier zal de namen en de referentienummers van de vader en de moeder bevatten vooraleer Welsh Belgium het labo de instructies geeft om de vergelijking  te maken met DNA van moeder en vader.
Alle erkende welsh  stamboeken (Overseas Societies) worden verzocht om verslagen in te dienen bij The Welsh Pony & Cob Society van alle hengsten waarvan K.I. is toegelaten en sperma is verzameld,  welke merries ermee gedekt werden en de succesvolle resultaten (hoeveel veulens per jaar geboren worden door K.I.).  Dit maakt mogelijk om een overzicht te krijgen van het K.I. over de ganse welsh fokkerij. Zo krijgen we een algeheel beeld dat opgebouwd is over de jaren heen.

Zoötechnische certificaten voor sperma, eicellen en embryo’s
Van bepaalde door Welsh Belgium goedgekeurde hengsten kan sperma worden gewonnen op een KI-centrum.  Deze centra zijn erkend volgens de DGZ-wet.  Deze centra moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder de infrastructuur, de stallen, er moet een labo zijn en de hengsten worden aan bepaalde testen onderworpen.  Er zijn twee soorten KI-centra, waar het sperma wordt gewonnen volgens DGZ-wet.  Er zijn voorwaarden uitgewerkt om te worden erkend door DGZ.  De vernatwoordelijke van de centra, die erkend zijn volgens DGZ-voorwaarden, geven de zoötechnische certificaten voor sperma.

KI-centrum voor communitaire handel: het sperma dat daar wordt gewonnen, mag verhandeld worden buiten ons land en zelfs buiten Europa.  Het sperma moet altijd vergezeld zijn van een zoötechnisch certificaat voor sperma.  Dit certificaat vermeldt de informatie van de hengst en ook van het sperma.  In een dergelijk KI-centrum mogen zij zelf het zoötechnisch certificaat voor sperma uitreiken nadat ze de informatie van de hengst krijgen van het stamboek.  Welsh Belgium vraagt wel aan het centrum om een lijst te bezorgen met het aantal certificaten dat ze hebben uitgereikt in het kalenderjaar van de dekkingen.

KI-centrum voor nationale handel: het sperma mag alleen nationaal verhandeld worden.  In dit centrum dient het zoötechnisch certificaat voor sperma door de stamboekvereniging te worden afgeleverd en mag dit niet worden afgeleverd door het KI-centrum zelf.

Embryo transplantaties.
De dekking voorafgaand aan de embryotransplantatie moet behandeld worden volgens de procedures die vereist zijn voor hun natuurlijke paring of kunstmatige inseminatie, waar van toepassing. Beide fasen van de embryotransfer - de extractie van de donormerrie en de introductie in de gastmerrie moeten worden uitgevoerd door een dierenarts en met een passend ontworpen certificaat.

Passende registraties moeten op dezelfde manier gebeuren voor Embryo Transfer veulens als voor veulens, voortkomend door KI