Fokprestaties

Reglement erkend vader- en moederdier

 De eigenaar van de hengst of merrie dient werkend lid te zijn van Welsh Belgium.
-   De betreffende hengst of merrie dient ingeschreven te zijn in het Belgisch Welsh Pony en Cob stamboek.
-   De hengst dient goedgekeurd te zijn voor het Belgisch Welsh Pony en Cob  stamboek.
-   Alle afstammelingen dienen ingeschreven te zijn in het Belgisch Welsh Pony en Cob stamboek.

-    Men dient 3 verschillende afstammelingen (geen veulens toegelaten) op te geven die elk een van de volgende overwinningen hebben behaald:
-    Een product dient sectie of reserve sectiekampioen, algemeen youngstock of reserve youngstock te zijn geweest op de Nationale Show.
-    Een product dient op een buitenlandse show eveneens sectie- of reserve sectiekampioen, algemeen youngstock of reserve youngstock te zijn geweest.
-    Een product dient sectie- of reserve sectiekampioen, algemeen youngstock of reserve youngstock te zijn geweest op een andere Belgische Welsh Pony & Cob Show.

Men dient dit schriftelijk aan te vragen op het secretariaat van Welsh Belgium en 62.00 euro te storten op rekening nr. BE10 3630 4691 5304  met vermelding "Erkend dier".  Bij de schriftelijke aanvraag zal men opgave doen van de afstammelingen met hun stamboeknummer, alsook de show en datum van het behaalde resultaat van deze pony's.

Een erkend vader- of moederdier zal worden vermeld in het Welsh News en de eigenaar zal een certificaat ontvangen waarop dit wordt bevestigd.