Nationale Show 2022

image

Nationale Show 2022

Results 2022

.


Voorprogramma Nationale Show 2022

Beste Welsh vrienden,

De nationale show 2022 gaat weer door op het prachtige showterrein van Mevr. Ann Boon,La  Ferme du Parc 2, 7830 te Hoves.  Het bestuur was onder de indruk van de prachtige hal en de accommodatie van koele stallen enz. Daarenboven komen we onze Waalse leden tegemoet omdat zij de kans krijgen om dan hun Welsh pony’s en cobs te showen in het Waalse landsgedeelte.  Dit jaar gaat onze nationale show door op zondag 31 juli 2022.  We starten omstreeks 10.30 u.

Deze keer zal de jury voor de nationale show een Europees jurylid zijn : Dhr. Carl Trock , Valhalla Stud, vanuit Denemarken, welke reeds vele jaren Welsh Cobs fokt.  Jarenlang is hij een officieel en gerenommeerd jurylid en heeft vele grote keuringen op zijn naam staan die hij al gejureerd heeft, namelijk de Int. Show in Frankrijk enz.

Deze wedstrijd staat open voor alle Welsh pony’s en Cobs, ingeschreven in ons Belgisch Welsh Pony & Cob Stamboek, toebehorend aan personen die in Europa verblijven.  Men dient echter lid te zijn van Welsh Belgium en de deelnemende pony’s dienen ten laatste op 10 juni  2022 te zijn ingeschreven in ons stamboek om te mogen deelnemen aan onze Nationale Welsh Pony & Cob Show .  Om te kunnen deelnemen aan de Nationale show dienen de hengsten van  4 jaar en ouder  goedgekeurd te zijn voor publieke dekking.

LET OP ! OOK DIT JAAR ZULLEN DE RUINEN GESPLITST WORDEN VAN DE KLAS VAN DE MERRIES.

Prijzentafel :

Voor iedere klaswinnaar is er een mooie rozet voorzien; alsook voor iedere sectie kampioen, de reserve sectie kampioen, de jeugd- en reserve jeugdkampioen, de dagkampioen- en reserve dagkampioen een mooie beker of aandenken.  De beste Belgische gefokte pony van de dag mag een heel mooie wisselbeker in ontvangst nemen.

Indeling der klassen : per sectie.

Voormiddag : jeugd sectie A, B,C,D en Part Bred. Jaarlingen, 2-jarigen, 3-jarigen, gebruiksklassen.

Pauze van ongeveer 1 uur.

Namiddag :

-          Merries ouder dan 3 jaar

-          Veulens min. 3 weken; ze dienen aan de teugel te worden voorgesteld.

-          Hengsten ouder dan 3 jaar

Algemene kampioenschappen :

Per sectie : kampioen & reserve kampioen

Alg. jeugdkampioen & reserve : tussen de winnaars van de rubrieken jaarlingen, 2-jarigen, 3-jarigen van de secties A, B, C, D en Part Bred.

Algemeen dagkampioen & Reserve : tussen de winnaars van de sectie en reserve sectiekampioenschappen, alg. jeugd- en reserve jeugd.

Foal championship.

Gebruiksklassen :

-          Leading rein

-          First Ridden (volgens Engelse regels)

-          Bereden klassen : voor pony’s van – 1.37 m en + 1.37 m, bereden C en D

-          Aangespannen klas voor enkelspan en dubbelspan.

Performance championship

Best Handler

Best Young Handler (tot 16 jaar) gratis inschrijven op voorhand, in deze rubriek zijn GEEN HENGSTEN TOEGELATEN.

Sluitingsdatum  :  10 juli  2022
Inschrijvingsgeld : Dit bedraagt slechts 15 euro per pony aan de hand, alsook voor de gebruiksklassen. Let op! Iedere deelnemer krijgt zijn catalogus gratis !

Te storten op rekeningnummer :BE10 3630 4691 5304

Inschrijving : Door middel van een kopie van het stamboekbewijs en inschrijvingsbewijs, alsook bevestiging van identificatie met vermelding ‘nationale show’ te sturen naar het secretariaat Welsh Belgium, A. Aerts, Slameuterstraat 43, 2580 Putte (België).

Laattijdige inschrijvingen kunnen niet meer aangenomen worden.

Catalogus : deze is ter plaatse ter beschikking op het secretariaat.

De inrichters behouden zich het recht wijzigingen aan te brengen.

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

Volgende wisselbekers zijn ter beschikking gesteld voor de nationale show :

Sectie A  : Dhr. Michaël De Bondt, stal Bondthuys

Sectie B : Fam. BlÜmle, Redflower stud (D)

Sectie D : H. Spiekermann, Aleanto stud (D)

Overall supreme champion : Mr. & Mrs. Harris, Pennal stud (Wales)

 

 

Results 2022